Yemek Duası

 

Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahillezi et'mena ve sekaana ve cealena minel müslimiyn. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatü veselaamü alaa seyyidina Muhamediv ve alaa alihi ve sahbihi ecmeıyn.
   
   Va'fu anaa vağfir lenaa verhamnaa ente mevlaanaa fensurnaa alel kavmil kafiriyn.

   Va'fu anaa vağfir lenaa verhamnaa ente mevlaanaa fensurnaa alel kavmil kafiriyn.

   Va'fu anaa vağfir lenaa verhamnaa ente mevlaanaa fensurnaa alel kavmil kafiriyn.

   Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi envaaırrızkı vel fütuhat. Yaa baasıtullezi yebsütur rizka limen yeşaaü bi ğayri hısaab. Übsut aleynaa rizkan vaasian min külli cihetin min hazaaini ğaybike bi ğayri minneti mahluukın bi mahzı fazlı keramike bi ğayri hısaab. Yaa ekramel ekramiyne ve Yaa erhamer raahımiyn. İftehıl baabe Yaa Allah.. İftehıl baabe Yaa Allah.. İftehıl baabe Yaa Allah..Yaa  Allah..Yaa Kaafii..Yaa Fettah..Ya Müfettih. Fetih bil-hayr. Allahümmağfir sahibe haazet taami vel aakiliyn.

Allahümmec'al devlete daaimen evlaade aalimen saaliha. Velaa tüsallıt aleyna zalimaa.  

Allahümme zid velaa tenkus ni'meten kesiyraten bi hurmetil Fatiha..Yemek duasının manası
  
Hamd HZ. Allah içindir. Hamd HZ. Allah içindir. hamd bizi doyuran , bizi suluyan, ve bizi müslümanlardan kılan HZ.Allah içindir. Hamd alemlerin rabbi olan HZ. Allah içindir. Salat ve Selam bizim efendimiz olan MUHAMMED as. ve onun âlinin ve arkadaşlarının hepsi üzerine olsun. sen bizi affet. sen bize mağfiret et. sen bize rahmet et. sen bizim mevlamızsın.

sen inkar eden kavm üzerine bize yardım et. sen bizi affet. sen bize mağfiret et. sen bize rahmet et. sen inkar eden kavm üzerine bize yardım et. sen bizi affet. sen bize mağfiret et. sen bize merhamet et.

sen inkar eden kavm üzerine bize yardım et. Ey benim Allah'ım sen bizim efendimiz olan MUHAMMED as. üzerine rızkın ve futuhatın çeşitlerinin adedince salat et. ey dileyen kimseye rızkı hesapsız olarak döşeyen Allahım sen bizim üzerimize her cihetten ,senin bilinmeyen hazinelerinden, mahlukata minnetsiz,sırf senin kereminin fazlı ile hesapsız olarak geniş olan rızkı döşe.

ey ikram edenlerin en ikram edicisi. ey rahmet edenlerin en rahmet edicisi, merhametlilerin en merhametlisi. sen kapıları aç. ey Allah'ım  sen kapıları aç.ey Allah'ım sen kapıları aç. ey Allah'ım ey Allah'ım ey kâfi olan ey mübalağa ile açıcı olan ey açıcı olan Allah'ım sen hayrı aç. ey benim Allahım sen şu yemeğin sahibini ve onu yiyenleri mağfiret et.

ey benim 'ım sen onların devletlerini dâimi kıl.evlatlarını âlim ve salih kıl. onlar üzerine zulm eden kimseyi musallat kılma.ey benim Allah'ım sen fatiha-i şerif'in sırrı hürmetine çok olan nimeti noksanlaştırma ziyadeleştir ...

AMİN...

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !